Financiering padelbanen

Beste leden,

We zijn er uit! Na veel respons op de uitgezonden enquête te hebben ontvangen en goed te hebben geluisterd naar de vragen en opmerkingen van de mensen die afgelopen zaterdag op de clinic aanwezig waren, hebben we de voorwaarden voor de lening aangepast. Als grootste struikelblokken werden ‘het rendement’, ‘de looptijd van 10 jaar zonder tussentijdse aflossing’ en ‘de periodieke gift’ genoemd. Het vernieuwde voorstel ziet er dan ook als volgt uit:
·         er wordt jaarlijks 4% rente betaald over het openstaande bedrag
·         de looptijd wordt verkort naar maximaal 8 jaren
·         jaarlijks wordt 1/8e van de lening afgelost en er mag daarnaast boetevrij vervroegd afgelost worden door de club
·         de periodieke gift wordt optioneel
·         het minimale te lenen bedrag is verlaagd naar een halve obligatie, dus € 500. Ook een hele obligatie van € 1.000 of een veelvoud daarvan is mogelijk

In de bijgevoegde leningsovereenkomst zijn alle voorwaarden opgenomen die van toepassing zijn op de lening.

De 4% rente en de jaarlijkse aflossing kunnen wij als club goed dragen. Sterker nog, in onze aannames zijn wij eerder voorzichtig dan opportunistisch geweest. Zo ramen wij een ledengroei van 30 per baan gedurende de eerste drie jaren, waar de KNLTB 50 leden per baan reëel acht. In de bijgevoegde samenvatting van de business case geven we een update van de stand van zaken inclusief een korte onderbouwing van de financiële haalbaarheid van ons plan. De reactietijd om de leningsovereenkomst te tekenen is 3 weken vanaf vandaag tot en met maandag 12 juli. Het bedrag zelf hoeft echter pas uiterlijk 3 weken na de ALV van 23 juli overgemaakt te zijn. Je kunt de leningsovereenkomst digitaal tekenen en mailen naar [email protected], maar je kunt deze ook printen en op maandag of vrijdag van 19.30 tot 20.00 fysiek bij ons komen inleveren op de club, waarbij wij ook aanwezig zijn om al je vragen te beantwoorden.

En zou je de club nóg meer willen steunen, dan blijft de mogelijkheid dus bestaan om (aanvullend) een overeenkomst omtrent een periodieke gift met ons af te sluiten, die we samen invullen en waarbij voor jou een fiscaal voordeel ontstaat. Deze is ook bijgevoegd. Met deze vrijwillige constructie breng je de kosten voor de club naar nul, terwijl je eigen rendement afhankelijk van je belastingschijf minimaal 1,6% bedraagt.

Wij zijn in ieder geval razend enthousiast en hebben het gevoel dat wij na de clinic van zaterdag hierin lang niet meer de enige zijn! Hopelijk laten jullie dit ook in grote getalen zien en komen wij als club weer een stapje dichter bij het realiseren van de padelbanen.

Met sportieve groet,

De padelgroep 

Carry Aitink
Michel Schallenberg
Ivo Savelkoul
Richard Zegers
Peter Slangen
Roy Jetten
Freddy Jetten
Sjors Theunissen
Edmee Winkens
Roger de Gelder 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 46 452 7043

T.C. Oriënt

Achter de Hoven 83
6137 SK Sittard

KVK-nummer

40187912