Kantinedienst

KANTINEDIENST  

TC Oriënt (TCO) heeft de exploitatie van de kantine in eigen beheer en draait volledig op vrijwilligers. Hierdoor kunnen de prijzen van consumpties laag worden gehouden.

Helaas daalt het aantal vrijwilligers jaarlijks. Aangezien we willen voorkomen dat de kantine gesloten is, heeft het bestuur gezamelijk met haar leden tijdens de ALV besloten dat alle leden van TCO in de leeftijd van 18 t/m 69 jaar verplicht een (aantal) kantinedienst(en)* per jaar dienen te draaien.

Dit aantal wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en op voorhand kenbaar gemaakt.

Indien u reeds andere vrijwilligerstaken uitvoert voor TCO, kunt u vrijstelling voor deze kantinedienst krijgen in overleg met het bestuur.

De kantine is open van maandag t/m vrijdag van 19.00 uur tot 23.00 uur, en mogelijk tot een later tijdstip wanneer er bepaalde activiteiten staan gepland. Deze activiteiten zijn vastgelegd in de activiteitenkalender. Deze kalender kunt u inzien in de keuken van de kantine. Ook sluitingsdagen staan hierop vermeld.

Uw kantinedienst(en) vastleggen en uw vastgelegde kantinedienst(en) inzien, doet u via de dienstenplanner  (https://mijn.knltb.club) van de KNLTB.

U logt in met de bij u bekende inloggegevens (bondsnummer en wachtwoord). Dus ieder lid kan zichzelf inschrijven en is verantwoordelijk voor zijn of haar kantinedienst. Bent u niet de middelen om de kantinedienst in te vullen, dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met de kantinecommissie ([email protected]).

Blijft uw inschrijving achterwege, dan wordt voor u een datum gekozen door TCO.

Kantinedienst ruilen

Indien u een ingeplande kantinedienst wilt ruilen, dient u dit zelf te regelen.

Aanwijzingen voor de kantinedienst

Om op een ontspannen manier kantinedienst te draaien, is kennis van een aantal zaken nodig. De eerst uitleg vind u bij de "uitleg kantinedienst". Een aantal onderwerpen die bij het draaien van de kantinedienst belangrijk zijn, worden in een informatiemap beschreven. Deze map ligt achter de bar ter inzage. Proefdraaien kan natuurlijk ook. U kunt altijd een uurtje met iemand meekijken die op een eerdere datum kantinedienst draait. Geef dat op voorhand even door.

*)      deze kantinediensten vallen buiten de vastgestelde kantinediensten die gedraaid dienen te worden bij deelname aan competitiedagen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 46 452 7043

T.C. Oriënt

Achter de Hoven 83
6137 SK Sittard