Tennislessen

Jaarlijks worden twee cursussen opgestart.  

·         De eerste cursus  (zomer) wordt gegeven in de maanden april t/m september voor de duur van 15 weken (niet tijdens schoolvakanties).

·         De tweede cursus (winter) wordt gegeven van oktober t/m maart voor de duur van 22 weken in de tennishallen te Sittard en Susteren.  

Onze trainers:

·         Evelyne Dullens,

·         Freddy Jetten,

·         Marc Bisschops,

·         Ronald de Bruijn,

Inschrijven voor zomer tennislessen 2019

De kosten  

De leskosten worden verrekend op basis van de groepsgrootte. De winterlessen zijn beduidend duurder en dat heeft te maken met de baanhuur in de tennishallen. Inning van de lesgelden geschiedt uitsluitend via een machtiging. De machtiging wordt verleend door de lesnemer middels het inschrijfformulier. De leskosten kunnen in twee termijnen worden betaald mits dit is aangegeven op het inschrijfformulier. Junioren ontvangen (in het zomerseizoen) eenmalig een korting van € 10,-- (verwerkt in onderstaand overzicht), een extra les blok is gelijk aan het seniorentarief.  

Bepalingen  

Om misverstanden te voorkomen verwijzen wij u op het "lesreglement".  

Inschrijfvoorwaarden  

Middels het aanleveren van het inschrijfformulier verklaart ondergetekende op de hoogte te zijn van het feit dat inschrijving voor deelname aan de lescyclus, te allen tijde inhoudt dat voldoening van de lesgelden door de ondergetekende dient plaats te vinden conform de daarvoor door T.C. Oriënt gestelde voorwaarden. Verhindering van deelname welke niet te wijten is aan nalatigheid van T.C. Oriënt, ontslaat de ondergetekende aldus niet van de verplichting tot voldoening van de lesgelden, ongeacht de reden van verhindering. Het is ondergetekende wel toegestaan zijn lessen aan een derde over te dragen en door T.C. Oriënt is in te passen in de lesgroep, dit geheel naar oordeel van T.C. Oriënt  

Incasso  

Zoals gebruikelijk zal het lesgeld via een machtiging worden geïnd. Op het inschrijfformulier staat een machtigingsopdracht. Alleen wanneer deze opdracht is ingevuld, zal de lesaanvraag worden behandeld. Het verschuldigde lesbedrag kan in max 2 termijnen worden voldaan. Voor “Niet leden” is max 1 termijn mogelijk. In april/mei wordt het verschuldigde lesgeld van uw rekening afgeschreven. Mocht u het met de afschrijving oneens zijn dan kunt u binnen 56 dagen de afschrijving ongedaan maken bij uw bank.  

Indien er nog vragen zijn met betrekking tot de lesgeldverrekening neemt u dan contact op met [email protected]

 

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 46 452 7043

T.C. Oriƫnt

Achter de Hoven 83
6137 SK Sittard