Orient Express januari 2020 - padel

Een update over padel op Oriënt “Wat is het stil!”

Misschien denken jullie “Wat is het stil rondom padel”. Graag geven we jullie een update waar we staan. We hebben al enkele stappen gezet, maar we zijn niet zo ver als we hadden willen zijn. Vandaar ook dat het een beetje stil is gebleven, terwijl we op de achtergrond toch wel degelijk druk bezig waren. Wat is gebeurd in het tweede halfjaar van 2019? 

De ideale ligging

We hebben eerst onderzoek gedaan naar een optie die de gemeente zelf informeel aandroeg. Niet dat de gemeente financieel wat voor ons kan betekenen, maar wel meedenken richting de toekomst. Dat ging over padelbanen net buiten ons park in de groenstrook achter baan 4 (tussen Oriënt en de voetbalclub). Wij hebben geconstateerd dat het qua bestemmingsplan (Groen i.p.v. Sport) en geluidsoverlast (vrij dicht op de woningen) geen voorspoedig scenario leek. Daarna hebben we vier partijen offertes laten uitbrengen en alle vier de partijen hadden minstens één ding gemeen: hun voorkeur zou uitgaan naar een parallelle liggen van minimaal 2 padelbanen ten opzichte van de tennisbanen 1 en 2. Dus van bovenaf bezien in dezelfde richting maar dan op het grasveld. Dan zou je wel het miniveld wat moeten opschuiven naar 1 kant van de oefenmuur en de andere zijde weer opwaarderen tot volledige oefenhelft. Het grote voordeel van deze ligging is dat je dicht bij de kantine bent. Hierdoor kan het terras worden uitgebreid en kan een unieke sfeer worden gecreëerd rondom de mooie boom (en het uitgebreide terras), met goed zicht op de padelbanen, maar ook een doorkijk naar de banen 1 en 2 aan de ene zijde en 3 en 4 aan de andere zijde. 

Om hoeveel geld gaat het?

Aan hoeveel geld moet je dan denken? Voor de aanleg van 2 padelbanen op het grasveld moet je al snel aan 130.000 tot 140.000 inclusief BTW denken. Dat is een hele hoop geld, waarvan wij als bestuur denken dat we het verstandig kunnen investeren, omdat we zien hoe padel voor ledengroei zorgt bij andere verenigingen. En dus meer inkomsten. En natuurlijk kunnen we dat als vereniging niet in 1 keer zelf ophoesten. Zo krijg je subsidie van het Rijk, zijn we in de weer met het Stichting Waarborfonds Sport om een garantstelling voor een lening van € 75.000 te krijgen en zullen we ook sponsoren en leden moeten benaderen.  

Stroperig

Maar het stagneert nu even bij onze afstemming met SWS. Terecht stelt SWS enkele goede en kritische vragen bij onze business case / verwachtingscijfers. Daar hebben wij goede aannames onder liggen. SWS probeert ook met ons mee te denken, maar het roept toch geregeld (nieuwe) vragen op. In dat proces zitten we nu. 

En daarna?

Als we er met SWS uitkomen, kunnen we een bank zoeken die met de garantstelling van SWS ons € 75.000 wil lenen. Daarna kunnen we het plan ter goedkeuring aan de ALV voorleggen, onder voorbehoud van vergunningverlening, rondkrijgen van het financiële plaatje, gunning aan 1 contractpartij en andere zaken. Als we er niet uitkomen met SWS, zullen we voor nu een streep moeten zetten door onze aspiraties. 

2020,

is dat reëel?De padelcompetitie start pas eind mei. Het aanleggen van padelbanen kan met de juiste weersomstandigheden heel snel gaan. Daar voorzien wij nog de minste problemen in. Dus ja, als de afstemming met SWS snel tot een positief eind wordt gebracht, dan kan het best snel gaan.

Padel image.jpg

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 46 452 7043

T.C. Oriënt

Achter de Hoven 83
6137 SK Sittard

KVK-nummer

40187912